markisbyte

Markisbyte.se – markisvävsbyten av proffs

Mäta

Så specificerar du måttet på tyget rätt. Viktigt att du följer dessa steg.

Mätning / betalning av terassmarkiser

Mät markisvävens bredd (viktigt att det är den befintliga väven och inte ställningen på markisen)

Mät totallängd av vikarmen, lägg till 25 cm. 25 cm läggs på för att det ska ligga väv på rullen etc

Mätning  av fönstermarkiser

Mät markisvävens bredd (viktigt att det är den befintliga väven och inte ställningen på markisen)

Mät totallängd av armen som går ut från väggen, multiplicera med 2.

OBS: Tygets mått som ni får till er blir inte måttet i uträkningen ovan eftersom i ovan uträkning ingår fållning etc